Thursday, May 9, 2013

Die Siel (Privaat)

Ek probeer skryf
my gedagtes orden
dit wat deur my kop maal

(privaat)

Durf ek dit met ander deel
Hoe sal hulle daarop reageer?

Die woorde wat in my opkom
klief diep deur my siel

ek besef die implikasies
as ek dit sou openbaar

ook die effek op ander
sou dit opgesluit bly
in die donker kuile van die siel

Poppekas

Poppe van die Groot Hand?

Die wêreld is die poppekas
Die karakters, ek en jy!

Groot hand van bo
Manipuleer elke beweging

Komies

Met die trek van n toutjie
Voer ons ons bewegings uit
Word die woorde in ons monde gelê

Ironies

Die poppe mag wik
Maar die Groot Hand beskik