Wednesday, August 14, 2013

Vir Zindi

Met haar lang hare staan sy kaalvoet voor my
Klein, kordaat en baie braaf
Ruk die skouertjies agter oor as sy haar sin nie kry
Haar voetval wat klap op die plankvloer
Gee uiting aan haar temperament

Saans as dit donker word raak sy weer klein
Kleiner as haar parmantige tien
Krul op my skoot op
Raak die stemmetjie weer fyn

Deur haar kuns en drama leef sy haar uit
Altyd aan die teken of verf
Skryf sy haar gediggies, stories
of sommer net gedagtes neer

En as sy my sien gooi sy haar armpies
tot by die elmboog vol bordkryt

Om my nek. 

Tuesday, August 13, 2013

Klatergoud ~ die alternatief

Die mure wat ons bou
om die hartseer van ons lewe
Binne te hou

Wat steek jy weg
watter fronte hou jy voor

Ons hekel ons kombersies
van klatergoud
as ons genoeg voorhou
sal niks uitsteek
en sal niemand weet nie

Dat jou lewe leeg is
en klatergoud ook jou skans is
die alternatief tot 'n lewe.