Tuesday, August 13, 2013

Klatergoud ~ die alternatief

Die mure wat ons bou
om die hartseer van ons lewe
Binne te hou

Wat steek jy weg
watter fronte hou jy voor

Ons hekel ons kombersies
van klatergoud
as ons genoeg voorhou
sal niks uitsteek
en sal niemand weet nie

Dat jou lewe leeg is
en klatergoud ook jou skans is
die alternatief tot 'n lewe.

No comments:

Post a Comment