Sunday, February 8, 2015

Eie belang


Stil het ek gesit

In groot stilte die lewe onder oë geneem
Dit wat by my verby beweeg het
Mense en dit wat hul belangrik laat voel

Sommige met groot woorde en baie aansit
Ander in groot besittings en vertoon
Elkeen soos hy belangrikheid meet
Nie een maal het ek iemand gesien wat ‘n ander dra
Of iets vir iemand anders gee nie
Die wat wel het, het ook dít in groot vertoon gedoen
'n traan het oor my wang gerol
Want ek het geweet
Als was vir almal net in eie belang.